Вести 2023

ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАБРАНА НА ТРГОВЦИТЕ ДА ВРШАТ ТРГОВИЈА СО ОДДЕЛНА СТОКА

Измени на Одлуката за посебни услови за трговија на оделни стоки определување на највисоки цени за одделни производи... ...

Повеќе

ОНЛАЈН ОБУКА - КПУ 3/2023 (ОКТОМВРИ И НОЕМВРИ)

Рафајловски Консалтинг во месеците Октомври/Ноември организира дводневни онлајн обуки... ...

Повеќе

ОБЈАВЕНИ ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНУВАЊАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ И ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

Во „Службен весник на РСМ“ бр.199/23 од 25.09.2023 година, објавени се измените и дополнувањата на Законот за данокот на додадена вредност и Законот за данокот на добивка... ...

Повеќе

ОБЈАВЕН ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК ЗА СОЛИДАРНОСТ И ОБРАЗЕЦОТ ДБ-ДС

Во „Службен весник на РСМ“ бр.199/23 од 25.09.2023 година, објавен е Законот за данок за солидарност... ...

Повеќе

ВИДЕО: ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА - НОВ ЗАКОН ЗА ДАНОК ЗА СОЛИДАРНОСТ

ВИДЕО: ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА - НОВ ЗАКОН ЗА ДАНОК ЗА СОЛИДАРНОСТ ...

Повеќе

Панел дискусија во врска со новиот Закон за данок за солидарност

Успешно завршена прва панел - дискусија организирана од Рафајловски Консалтинг на тема специфичности кои произлегуваат од примена на новиот Закон за данок за солидарност. Сакаме да Ви се заблагодарим ...

Повеќе

Дополнување на Одлуката за забрана на трговците да вршат трговија со одделна стока

Во „Службен весник на РСМ“ бр.196/23 од 20.09.2023 година, објавенo е дополнување на „Одлука за забрана на трговците да вршат трговија со одделна стока“... ...

Повеќе

ПОКАНА ЗА НАСТАН - ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА ВО ВРСКА СО НОВИОТ ЗАКОН ЗА ДАНОКОТ НА СОЛИДАРНОСТ

Рафајловски Консалтинг организира бесплатна панел дискусија во врска со обврските на даночните обврзници... ...

Повеќе

НОВА ОДЛУКА ЗА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ТРГОВИЈА НА ОДЕЛНИ СТОКИ

Во „Службен весник на РСМ“ број 195 од 19.09.2023 година објавена е Одлуката за посебни услови за трговија на оделни стоки... ...

Повеќе

Обраќање на Иван Стојанов

Истражувајте, учете и инспирирајте се од светот на сметководството, даноците, трговското и деловното право и секоја друга тема која што ова списание Ви ја нуди... ...

Повеќе

Одлука за забрана на трговците да вршат трговија со одделна стока

Во „Службен весник на РСМ“ бр.192/23 од 14.09.2023 година, објавена е „Одлука за забрана на трговците... ...

Повеќе

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ИСОС!!!

Институтот на сметководители и овластени сметководители на РМ на својата веб страна објави соопштение-повик до сите субјекти... ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Август 2023 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.23.74 од 21.08.2023 просечна исплатена бруто плата за месеците Април 2023 - Јуни 2023... ...

Повеќе

ОГЛАС за пополнување на ДВЕ слободни работни места ПОМЛАД СОРАБОТНИК

Работниот однос ќе се заснова, со полно работно време со 40 часа неделно, на определено време од 6 месеци со можност за продолжување... ...

Повеќе

ОГЛАС за пополнување на ДВЕ слободни работни места РЕФЕРЕНТ ЗА МАРКЕТИНГ

Работниот однос ќе се заснова, со полно работно време со 40 часа неделно, на определено време од 6 месеци со можност за продолжување... ...

Повеќе

ОГЛАС за пополнување на слободно работно место ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ

Работниот однос ќе се заснова, со полно работно време со 40 часа неделно, на определено време од 6 месеци со можност за продолжување... ...

Повеќе

ОГЛАС за пополнување на слободно работно место ПРЕВЕДУВАЧ-КОРЕСПОНДЕНТ

Работниот однос ќе се заснова на определено време од 6 месеци со можност за продолжување на договорот и трансформација... ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Јули 2023 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Јули 2023 година е позитивен и изнесува 5,9%... ...

Повеќе

Се продолжува рокот за поднесување на ДДВ-04 пријавите до 26 Јули

Управата за јавни приходи на својата веб страна објави соопштение со кое ги известува даночните обврзници... ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Јули 2023 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.23.65 од 21.07.2023 просечна исплатена бруто плата за месеците Март 2023 - Мај 2023... ...

Повеќе
 
scrol to top