Вести 2019

Лично ослободување за данок на личен доход за 2020 година

Во „Службен Весник на РСМ“ бр. 269/19, Министерството за Финансии го објави износот на личното ослободување за 2020 година. ...

Повеќе

Обраќање на др. Горан Рафајловски

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ! ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за декември 2019 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.19.115 од 20.12.2019 година просечната исплатена ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец ноември 2019 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Ноември 2019 година е 0%. ...

Повеќе

Предлог измени и дополнувања на законот за вршење на сметководствени работи

Во Собраниска процедура влегоа предлог измени и дополнувања на Законот за вршење на сметководствени работи. ...

Повеќе

Предлог измени и дополнувања на законот за данокот на добивка

Во Собраниска процедура влегоа предлог измени и дополнувања на Законот за данокот на добивка ...

Повеќе

Правилник за начинот на пресметка на износот за субвенционирање и постапката за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување по основ на зголемување на плата

Во „Службен весник на РСМ“ бр.244, Министерството за труд и социјална политика го објави Правилникот за начинот на пресметка на износот за субвенционирање и постапката за субвенционирање на придонесит ...

Повеќе

Начин на поднесување на барање на субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување на плата и нов МПИН

Управата за јавни приходи на својата страна објави соопштение во врска со начинот на поднесување на барање за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување на ...

Повеќе

Измени и дополнувања на законот за данокот на личен доход и законот за данокот на додадена вредност

Согласно најавените измени од страна на Владата на РСМ во собраниска процедура влегоа Предлог измени и дополнувања на Законот за данокот на личен доход и Законот за данокот на додадена вредност кои се ...

Повеќе

Програма и теми за дводневно професионално усовршување ноември - декември 2019 - тематска единица бр.4

...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за ноември 2019 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.19.105 од 19.11.2019 година просечната исплатена ...

Повеќе

Oбјавен законот за субвенционирање на придонеси од задолжително социјално осигурување поради зголемување на плата и измените на законот за минимална плата во РСМ

Во „Службен весник на РСМ“ бр.239 од 19.11.2019 година се објави новиот Закон за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување на плата како и измените и допо ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец октомври 2019 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Октомври 2019 година е позитивен и изнесува 0,1% ...

Повеќе

Најава за значајни измени во даночната регулатива

Министерството за финансии на одржаната прес конференција најави значајни измени во даночната регулатива. ...

Повеќе

Обуки за континуирано професионално усовршување 4-та и 5-та тематска единица

Ве известуваме дека во периодот ноември - декември 2019 година, РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ ќе одржи дводневни обуки (16 часа КПУ) за Континуирано Професионално Усовршување како 4-та тематска единица. ...

Повеќе

Десктоп апликација на МОЈДДВ за скенирање и сторнирање на фискални сметки

Управата за јавни приходи објави известување за креирана десктоп апликација на МОЈДДВ за скенирање и сторнирање на фискални сметки. ...

Повеќе

Оглас за практикантска работа

огласно Законот за практикантство „Службен весник на РСМ“ бр. 98/19, Друштвото за консалтинг РАФАЈЛОВСКИ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје објавува: О Г Л А С за ангажирање на 1 (еден) практикант ...

Повеќе

Обраќање на д-р Горан Рафајловски

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ! ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за октомври 2019 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.19.94 од 22.10.2019 година просечната исплатена ...

Повеќе

Даночен биланс на непрофитни организации

Во „Службен весник на РСМ“ бр.216 Министерството за финансии го објави правилникот кој ја пропишува формата и содржината на Даночниот биланс на непрофитните организации „ДБ-НП/ВП“. ...

Повеќе
 
scrol to top