Вести 2023

ИСПРАВКА НА ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА

Во „Службен весник на РСМ“ бр. 215/23, од 13 Октомври 2023 година објавена е ИСПРАВКА на Oдлуката за изменување на... ...

Повеќе

ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА

Во „Службен весник на РСМ“ бр. 214/23, од 12 Октомври 2023 година објавени се измените на Одлуката за определување на добрата и услугите... ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Септември 2023 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.23.84 од 20.09.2023 просечна исплатена бруто плата за месеците Мај 2023 - Јули 2023... ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Септември 2023 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Септември 2023 година е позитивен и изнесува 6,6%... ...

Повеќе

ОНЛАЈН ОБУКА - КПУ 3/2023 (ОКТОМВРИ И НОЕМВРИ) (ПРОГРАМА И ТЕМИ)

Рафајловски Консалтинг во месеците Октомври/Ноември организира дводневни онлајн обуки... ...

Повеќе

Уплатна сметка и приходна шифра за плаќање на данокот на солидарност

На Веб страната на УЈП објавена е уплатната сметка и приходната шифра за плаќање на данокот на солидарност... ...

Повеќе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА

Во „Службен весник на РСМ“ бр. 203/23, од 28 Септември 2023 година објавена е НОВАТА Одлука за определување на добрата и услугите... ...

Повеќе

ОНЛАЈН ОБУКА - КПУ 3/2023 (ОКТОМВРИ И НОЕМВРИ) (ПРОГРАМА И ТЕМИ)

Рафајловски Консалтинг во месеците Октомври/Ноември организира дводневни онлајн обуки... ...

Повеќе

НОВА ОДЛУКА ЗА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ТРГОВИЈА НА ОДЕЛНИ СТОКИ

Во „Службен весник на РСМ“ број 203 од 28.09.2023 година објавена е Нова Одлука за посебни... ...

Повеќе

ИЗМЕНИ НА ОДЛУКА ЗА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ТРГОВИЈА НА ОДЕЛНИ СТОКИ...

Во „Службен весник на РСМ“ број 203 од 28.09.2023 година објавени се Измените на Одлуката за посебни услови за трговија на оделни... ...

Повеќе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ ЦЕНИ ЗА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ВО ТРГОВИЈАТА НА ГОЛЕМО И ТРГОВИЈАТА НА МАЛО

Во „Службен весник на РСМ“ број 203 од 28.09.2023 година објавена е Одлуката за определување на највисоки цени за одделни производи... ...

Повеќе

ОНЛАЈН ОБУКА - КПУ 3/2023 (ОКТОМВРИ И НОЕМВРИ) (ПРОГРАМА И ТЕМИ)

Рафајловски Консалтинг во месеците Октомври/Ноември организира дводневни онлајн обуки... ...

Повеќе

ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАБРАНА НА ТРГОВЦИТЕ ДА ВРШАТ ТРГОВИЈА СО ОДДЕЛНА СТОКА

Измени на Одлуката за посебни услови за трговија на оделни стоки определување на највисоки цени за одделни производи... ...

Повеќе

ОБЈАВЕНИ ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНУВАЊАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ И ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

Во „Службен весник на РСМ“ бр.199/23 од 25.09.2023 година, објавени се измените и дополнувањата на Законот за данокот на додадена вредност и Законот за данокот на добивка... ...

Повеќе

ОБЈАВЕН ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК ЗА СОЛИДАРНОСТ И ОБРАЗЕЦОТ ДБ-ДС

Во „Службен весник на РСМ“ бр.199/23 од 25.09.2023 година, објавен е Законот за данок за солидарност... ...

Повеќе

ВИДЕО: ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА - НОВ ЗАКОН ЗА ДАНОК ЗА СОЛИДАРНОСТ

ВИДЕО: ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА - НОВ ЗАКОН ЗА ДАНОК ЗА СОЛИДАРНОСТ ...

Повеќе

Панел дискусија во врска со новиот Закон за данок за солидарност

Успешно завршена прва панел - дискусија организирана од Рафајловски Консалтинг на тема специфичности кои произлегуваат од примена на новиот Закон за данок за солидарност. Сакаме да Ви се заблагодарим ...

Повеќе

Дополнување на Одлуката за забрана на трговците да вршат трговија со одделна стока

Во „Службен весник на РСМ“ бр.196/23 од 20.09.2023 година, објавенo е дополнување на „Одлука за забрана на трговците да вршат трговија со одделна стока“... ...

Повеќе

ПОКАНА ЗА НАСТАН - ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА ВО ВРСКА СО НОВИОТ ЗАКОН ЗА ДАНОКОТ НА СОЛИДАРНОСТ

Рафајловски Консалтинг организира бесплатна панел дискусија во врска со обврските на даночните обврзници... ...

Повеќе

НОВА ОДЛУКА ЗА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ТРГОВИЈА НА ОДЕЛНИ СТОКИ

Во „Службен весник на РСМ“ број 195 од 19.09.2023 година објавена е Одлуката за посебни услови за трговија на оделни стоки... ...

Повеќе
 
scrol to top