Вести 2023

Обраќање на Иван Стојанов

Животот е полн со бројки. Од времето кое го поминуваме на работа, до пресметка на трошоците за секојдневните набавки... ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Април 2023 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Април 2023 година е позитивен и изнесува 5,3%... ...

Повеќе

ОНЛАЈН ОБУКА - КПУ 2/2023 (ПРОГРАМА И ТЕМИ)

Рафајловски Консалтинг во месец Мај организира еднодневни онлајн обуки за континуирано професионално усовршување... ...

Повеќе

ОНЛАЈН ОБУКА - КПУ 2/2023

Рафајловски Консалтинг во месец Мај организира еднодневни онлајн обуки за континуирано професионално усовршување... ...

Повеќе

Одлука за измени на одлуката за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало

Во „Службен весник на РСМ“ бр.93/23, од 28 Април 2023 година, Владата на РСМ објави Одлука за измени на Одлуката за определување на највисоки цени... ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Април 2023 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.23.37 од 20.04.2023 просечна исплатена бруто плата за месеците Декември 2022 - Февруари 2023... ...

Повеќе

Среќни Велигденски Празници

Рафајловски Консалтинг и Ревизија Ви посакуваат Среќни Велигденски Празници ...

Повеќе

Обраќање на Јасмина Рафајловска

Сакам да Ви посакам Среќни Велигденски Празници и Среќен Рамазан Бајрам, празници кои ќе ни овозможат да се одмориме од секојдневните обврски и се што може сите заедно... ...

Повеќе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ ЦЕНИ ЗА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ВО ТРГОВИЈАТА НА МАЛО

Во „Службен весник на РСМ“ бр.78/23, од 11 Април 2023 година, Владата на РСМ објави Одлука за измени на Одлуката за определување на највисоки цени... ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Март 2023 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Март 2023 година е позитивен и изнесува 5,0%... ...

Повеќе

Одлука за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало

Во „Службен весник на РСМ“ бр.71/23, од 03 Април 2023 година, Владата на РСМ објави Одлука за определување на највисоки цени... ...

Повеќе

Одлука за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало

Во „Службен весник на РСМ“ бр.70/23, од 30 Март 2023 година, Владата на РСМ објави Одлука за определување на највисоки цени... ...

Повеќе

Одлука за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало и обврска на трговците да прибавуваат и продаваат определени видови и количества на одделни стоки на потрошувачите според определен редослед

Во „Службен весник на РСМ“ бр.63/23, од 21 Март 2023 година, Владата на РСМ објави Одлука за определување на највисоки цени... ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Март 2023 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.23.27 од 21.03.2023 просечна исплатена бруто плата за месеците Ноември 2022 - Јануари 2023... ...

Повеќе

ПРИКЛУЧИ СЕ НА НАШИОТ ТИМ!!! РАФАЈЛОВСКИ РЕВИЗИЈА ВРАБОТУВА: ПОМЛАД СОРАБОТНИК ВО РЕВИЗИЈА

Друштвото за ревизија РАФАЈЛОВСКИ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје објавува: Оглас за пополнување на слободни работни места: Помлад Соработник во Ревизија... ...

Повеќе

Обраќање на Стефан Рафајловски

Ова е исклучително напорен период, но 15-ти Март чука на врата, денот кога ќе се ослободиме од предавањето на Годишната сметка... ...

Повеќе

Новa Одлука за определување обврска на трговците да прибавуваат и продаваат определени видови и количества на одделни стоки на потрошувачите според определен редослед

Во „Службен весник на РСМ“ број 46 од 02.03.2023 година објавенa е Oдлука за определување обврска на трговците... ...

Повеќе

Новa Уредба за утврдување на поблиските критериуми и начинот на утврдување на висината за остварување на правото на додаток на плата на вработените во буџетските корисници на централната власт

Во „Службен весник на РСМ“ број 50 од 07.03.2023 година објавена е Уредбата за утврдување на поблиските критериуми... ...

Повеќе

Одлуки за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало

Во „Службен весник на РСМ“ бр.52/23, од 9 Март 2023 година, Владата на РСМ објави ДВЕ Одлуки за определување... ...

Повеќе

СРЕЌЕН 8 МАРТ

Рафајловски Консалтинг и Ревизија на сите припаднички на понежниот пол Ви го честита празникот 8-ми Март. ...

Повеќе
 
scrol to top