Вести 2023

Аконтација за данок на добивка за месец Февруари 2023 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Февруари 2023 година е позитивен и изнесува 4,9%... ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Февруари 2023 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.23.17 од 22.02.2023 просечна исплатена бруто плата за месеците Октомври 2022 - Декември 2022... ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Јануари 2023 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Јануари 2023 година е позитивен и изнесува 13,0%... ...

Повеќе

Обраќање на Иван Стојанов

Ми претставува чест што можам да Ви се обратам особено во овој период кога целото наше работење е посветено на подготовката на годишната сметка и финансиските извештаи... ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Јануари 2023 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.23.08 од 23.01.2023 просечна исплатена бруто плата за месеците Септември 2022 - Ноември 2022... ...

Повеќе

ОНЛАЈН ОБУКА - КПУ 1/2023 ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2022 ГОДИНА (ПРОГРАМА И ТЕМИ)

Рафајловски Консалтинг во месеците јануари и февруари организира дводневни онлајн обуки за подготовка на годишната сметка и... ...

Повеќе

ГОДИШНА ОБВРСКА ЗА ДОСТАВА НА СПИСОК НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА И ДОКАЗ ЗА ГОДИШНО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ШТЕТА ДО ИНСТИТУТОТ

Правните лица со лиценца за работа се должни најдоцна до 31 Јануари 2023 година, до Институтот на сметководители и овластени сметководители да достават... ...

Повеќе

СЕ ПРОДОЛЖУВА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДДВ-04 ПРИЈАВАТА ДО 27 ЈАНУАРИ 2023 ГОДИНА

ДДВ пријавата ДДВ-04 се продолжува за два работни дена односно краен рок за поднесување на ДДВ-04 пријавите ќе се смета 27.01.2023... ...

Повеќе

Обраќање на Стефан Рафајловски

Горд сум што добивам можност да Ви се обратам почитувани комитенти и колеги. Моја обврска е да го најавам ребрендирањето на Рафајловски Консалтинг и... ...

Повеќе

ПРОСЕЧНА ПЛАТА ПО РАБОТНИК ВО РСМ - ПОДАТОК ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНАТА И МИНИМАЛНАТА ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПРИДОНЕСИ

Согласно соопштението на Државниот завод за статистика просекот на плата што ќе се користи за пресметка на придонесите на плата и... ...

Повеќе

БАРАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА РАСХОД ВО ДАНОЧЕН БИЛАНС

Членот 9-а став 5 уредува дека преостанатата сегашна вредност на средствата кои не можат понатаму да се користат може да се амортизира... ...

Повеќе

ОНЛАЈН ОБУКА - КПУ 1/2023 ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2022 ГОДИНА

Рафајловски Консалтинг во месеците јануари и февруари организира дводневни онлајн обуки... ...

Повеќе

ИЗВЕСТУВАЊЕ - ИСОС ОДОБРЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКИ ЗА КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ

Ве известуваме дека Рафајловски Консалтинг доби одобрение за спроведување на обуки за континуирано професионално усовршување... ...

Повеќе

Обраќање на Јасмина Рафајловска

Ова е година кога не очекува многу работа, а се надевам и промени кои сите нас ќе не направат посреќни, расположени и насмеани... ...

Повеќе

Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата од 01.01.2023-30.06.2023 година

НБРСМ ја објави новата референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата за периодот од 01.01.2023 до 30.06.2023 година... ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Декември 2022 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Декември 2022 година е позитивен и изнесува12,6%... ...

Повеќе

ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ И ПРОПИСИ

Во прилог сет на информации и прописи кои беа донесени и објавени во изминатиот период... ...

Повеќе
 
scrol to top