Вести 2024

Обраќање на Јасмина Рафајловска

Со Законот за вршење на сметководствени работи се пропишани условите за вршење на сметководствените работи, условите и стекнувањето со статус на сметководител и овластен сметководител... ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Јуни 2024 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Јуни 2024 година е позитивен и изнесува 2,4%... ...

Повеќе

Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата од 01.07.2024-31.12.2024 година

НБРСМ ја објави новата референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата за периодот ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Јуни 2024 година

Согласно соопштението на ДЗС 4.1.24.57 од 20.06.2024 просечна исплатена бруто плата за месеците Февруари 2024 - Април 2024... ...

Повеќе

Обраќање на Стефан Рафајловски

Помина првата половина од годината, но сеуште е неизвесно какви промени во Законските прописи не очекуваат... ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Мај 2024 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Maj 2024 година е позитивен и изнесува 2,2%... ...

Повеќе

Листа на земјоделски и прехранбени производи, врз основа на која се утврдуваат нефер трговските практики во синџирот на снабдување на земјоделски и прехранбени производи

Во „Службен весник на РСМ“ бр. 109/24, објавена е Листата на земјоделски и прехранбени производи, врз основа на која се утврдуваат нефер трговските практики... ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Мај 2024 година

Согласно соопштението на ДЗС 4.1.24.46 од 22.05.2024 просечна исплатена бруто плата за месеците Јануари 2024 - Март 2024... ...

Повеќе

ОБУКА ЗА КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ МАЈ 2/2024 (ПРОГРАМА И ТЕМИ)

Рафајловски Консалтинг во месец МАЈ организира еднодневни онлајн обуки за континуирано професионално усовршување... ...

Повеќе

Обраќање на Иван Стојанов

Помина периодот исполнет со убави празници, период кој ни донесе и многу неработни денови... ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Април 2024 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Април 2024 година е позитивен и изнесува 1,6%... ...

Повеќе

Среќни Велигденски Празници

Рафајловски Консалтинг и Ревизија Ви посакуваат Среќни Велигденски Празници ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Април 2024 година

Согласно соопштението на ДЗС 4.1.24.37 од 23.04.2024 просечна исплатена бруто плата за месеците Декември 2023 - Февруари 2024... ...

Повеќе

Се продолжува рокот за поднесување на ДДВ-04 пријавите до 26 Април 2024 година

Управата за јавни приходи ја информира јавноста дека пропишаниот рок за поднесување на Пријавите за данокот на додадена вредност... ...

Повеќе

Соопштение на Државен Пазарен Инспекторат во врска со Одлуката на Владата за прогласување на неработни денови

Во прилог соопштението на Државниот пазарен инспекторат во врска со Заклучокот на Владата... ...

Повеќе

Обраќање на Јасмина Рафајловска

По 14 години повторно во „Службен весник на РСМ“ се објави нов Правилник за начинот на водење сметководство во кој се содржани Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување... ...

Повеќе

Нова информација за прогласување на неработни денови

На 16 Април 2024 година Владата на Република Северна Македонија на својата 16-та Седница... ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Март 2024 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Март 2024 година е позитивен и изнесува 1,2%... ...

Повеќе

НОВО!!!!! ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ СМЕТКОВОДСТВО

Во „Службен весник на РСМ“ бр. 75/24, од 03 Април 2024 година објавен е НОВИОТ ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ СМЕТКОВОДСТВО... ...

Повеќе

ОБЈАВЕН ИЗНОСОТ НА МИНИМАЛНА ПЛАТА

Во „Службен весник на РСМ“ број 68 од 22.03.2024 година објавенa е висината на минималната плата... ...

Повеќе
 
scrol to top