УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ

Почитувани,

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 103/20 објави измени и дополнувања на Уредбата со законска сила за примена на Законот за извршување за време на вонредната состојба (првично објавена во „Службен весник на РСМ“ бр.86/20). Со измените и дополнувањта се врши допрецизирање на предметите, примањата и постапките за извршување.

Ажуриран текст на Уредбата можете да преземете на следниот линк (преземи).