УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИСПЛАТА НА ДОДАТОЦИ И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР

Почитувани,

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр.108/20 објави измени и дополнувања на Уредбатa со законска сила за ограничување на исплата на додатоци и надоместоци на плата за вработените во јавниот сектор.

Ажуриран текст на уредбата можете да преземете на следниот линк (преземи)