РЕГИСТАР НА ВИСТИНСКИ СОПСТВЕНИЦИ

 

Почитувани,
 

Централниот регистар објави соопштение со кое ги известува субјектите дека од денес, 27.01.2021 година, почнува да тече рокот од 90 дена за пријавување на податоците за вистинските сопственици во Регистарот на вистински сопственици. Уписот во законскиот рок е без надомест.

Детални информации околу уписот, обврзани и изземени субјекти, рокови, начин на користење на системот, предуслови, процедура и слично можете да прочитате на веб локацијата на услугата 
https://www.crm.com.mk/mk/uslugi/izvrsham-upis-ili-zavrsham-obvrska/zapishi-vistinski-sopstvenik/upis-na-vistinski-sopstvenik-na-subjekt, каде се објавени често поставувани прашања и детални кориснички текстуални и видео упатства за секој чекор во постапката.

Целото соопштение можете да го погледнете на следниот линк (отвори)