НОВ ОБРАЗЕЦ ДДВ-04 - последен даночен период

 

Почитувани,

Ве известуваме дека согласно соопштението на УЈП, за последните даночни периоди од 2020-та година (01.10-31.12.2020 година и 01.12-31.12.2020 година), пријавата за данокот на додадена вредност треба да се поднесе на новиот образец ДДВ-04.

Новиот образец ДДВ - 04 е објавен во „Службен весник на
 РСМ“ бр.315/20 (преземи образец)

ДДВ пријавата се поднесува во рок од 25 дена по истекот на соодветниот даночен период преку системот на е-даноци (https://etax-fl.ujp.gov.mk/)