ОБЈАВЕНО НА 20.12.2019

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.19.115 од 20.12.2019 година просечната исплатена...

ОБЈАВЕНО НА 26.12.2019

ЛИЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ЗА ДАНОК НА ЛИЧЕН ДОХОД ЗА 2020 ГОДИНА

Во „Службен Весник на РСМ“ бр. 269/19, Министерството за Финансии го објави износот на личното ослободување за 2020 година. Согласно објавата на Министерството за финансии...

ОБЈАВЕНО НА 23.12.2019 ГОДИНА

 

ОБРАЌАЊЕ НА
Др. ГОРАН РАФАЈЛОВСКИ

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Празници се ближат!!! Како безвременската реклама на Кока Кола, така и Јас во името на Рафајловски консалтинг, сакам да Ви посакам пред се Многу здравје, Многу насмевки, животна радост и успеси во Новата година...

ОБЈАВЕНО НА 11.12.2019 ГОДИНА

 

АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Ноември 2019 година е 0%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Ноември 2019 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2018 година.

ОБЈАВЕНО НА 05.12.2019

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

Во Собраниска процедура влегоа предлог измени и дополнувања на Законот за данокот на добивка. Со предлог измените и дополнувањата се: Одлага рокот за доставување на Извештајот за трансферни цени...

ОБЈАВЕНО НА 05.12.2019

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ

Во Собраниска процедура влегоа предлог измени и дополнувања на Законот за вршење на сметководствени работи. Со предлог измените и дополнувањата се: 1. Укинува обврската за полагање на испит за проверка на знаењето...

ОБЈАВЕНО НА 28.11.2019 ГОДИНА

НАЧИН НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ НА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ПОРАДИ ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЛАТА И НОВ МПИН

Управата за јавни приходи на својата страна објави соопштение во врска со начинот на поднесување на барање за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување на плата....

ОБЈАВЕНО НА 28.11.2019 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА ИЗНОСОТ ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ И ПОСТАПКАТА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ПО ОСНОВ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЛАТА

Во „Службен весник на РСМ“ бр.244, Министерството за труд и социјална политика го објави Правилникот за начинот на пресметка на износот за субвенционирање и постапката за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување....

ОБЈАВЕНО НА 25.11.2019 ГОДИНА

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД И ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Согласно најавените измени од страна на Владата на РСМ во собраниска процедура влегоа Предлог измени и дополнувања на Законот за данокот на личен доход, кој ќе се носи по скратена постапка и Законот за данокот на додадена вредност....

ОБЈАВЕНО НА 19.11.2019 ГОДИНА

OБЈАВЕН ЗАКОНОТ ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ПОРАДИ ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЛАТА И ИЗМЕНИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНИМАЛНА ПЛАТА ВО РСМ

Во „Службен весник на РСМ“ бр.239 од 19.11.2019...

123 ... 7