ОБЈАВЕНО НА 21.12.2018

 ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.18.113 од 21.12.2018 година индексот на просечната...

ОБЈАВЕНО НА 07.12.2018 ГОДИНА

 

АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Ноември 2018 година изнесува 2.7%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Ноември 2018 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2017 година зголемена за 2.7%.

ОБЈАВЕНО НА 07.12.2018 ГОДИНА

 

РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ СО ПРИЗНАНИЕ ЗА МАКЕДОНСКИ КВАЛИТЕТ 2018


ПОЧИТУВАНИ,


Во присуство на брojни гости, традиционално во рамки на манифестацијата Македонски Квалитет, беа прогласени десетте добитници на престижното признание за 2018 година меѓу кои и РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ

ОБЈАВЕНО НА 05.12.2018 ГОДИНА

 

ОБРАЌАЊЕ НА
Д-Р ГОРАН РАФАЈЛОВСКИ


ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!


Привилегија е да можам да Ви се обратам на сите и да Ви честитам Среќна Нова година како и Божиќни празници. Да Ви посакам пред се здравје, многу среќа и насмевки и успех во Новата 2019 година. Ви посакувам желбите да Ви станат реалност, а тешкотиите леснотија и да не ги приметите во секојдневното работење...

ОБЈАВЕНО НА 28.11.2018 ГОДИНА

 

Друштвото за консалтинг РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје објавува:

 О Г Л А С

За пополнување на слободно работно место:

  • 1 (еден) Преведувач - коресподент
 

Кандидатите покрај општите услови за вработување предвидени во Законот за работни односи потребно е да ги исполнуваат следните квалификации:

  • Завршено високо образование (Филолошки Факултет)
  • Одлично познавање на еден странски јазик со предност на деловен англиски јазик (пишување, зборување и превод) како и познавање на деловен германски јазик
  • Одлично познавање на работа со компјутер (Microsoft Office и Internet)
  • Работно искуство најмалку 1 година

Потребни документи:

  • Писмо за интерес
  • Кратка биографија (CV)
  • Копија од уверение за потврда на завршено образование
  • фотографија не постара од шест месеци

Документите да се достават на e-mail: info@rafajlovski.com.mk со назнака за вработување и местото за кое аплицирате или по пошта на адреса ул. Орце Николов бр.190 (п.фах 710)

Одбраните кандидати ќе бидат повикани на интервју и тестирање.

Со избраниот кандидат ќе биде склучен договор за вработување во траење од 12 месеци со можност за продолжување на истиот.

Огласот трае 8 дена од денот на објавувањето.

ОБЈАВЕНО НА 22.11.2018 ГОДИНА

 

ПЕНЗИОНЕРИТЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ПОДНЕСУВАЊЕ НА ГОДИШНА ДАНОЧНА ПРИЈАВА ДО 2024 ГОДИНА

Со новиот Закон за личен доход се предвидува, во наредните 7 години да се одложи обврската за доставување на Годишна даночна пријава од страна на УЈП до граѓаните кои оствариле доход само од пензија исплатена од страна на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Тоа значи дека во даночните периоди од 2018 до 2024 година...

 

ОБЈАВЕНО НА 20.11.2018

 ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.18.103 од 20.11.2018 година индексот на просечната...

ОБЈАВЕНО НА 08.11.2018 ГОДИНА

 

АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Октомври 2018 година изнесува 2.6%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Октомври 2018 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2017 година зголемена за 2.6%.

ОБЈАВЕНО НА 02.11.2018 ГОДИНА

ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Во „Службен весник на РМ“ бр.198 од 31.10.2018 објавени се измените на Законот за данокот на додадена вредност со кои измени се продолжува рокот за оданочување со повластена...

 

ОБЈАВЕНО НА 24.10.2018

 ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.18.93 од 19.10.2018 година индексот на просечната...

123 ... 5