објавено на 14.08.2012 година

Известување од Министерство за финансии за потврда за работниот стаж во постапката за добивање уверение за сметководител или овластен сметководител

Почитувани,

Министерството за финансии објави известување за обезбедување податоци за работен стаж во постапката за добивање уверение за сметководител или овластен сметководител.

Согласно известувањето сите заинтересирани лица за добивање уверение за сметководител или овластен сметководител како доказ за работен стаж покрај потврдата од Агенцијата за вработување, можат да достават изјава за вкупен број на години работен стаж. Изјавата се доставува во случај кога лицето смета дека во потврдата од Агенцијата не е внесен целиот работен стаж.

Целосното известување можете да го погледнете на следниов линк

Изјава за вкупен број на години работен стаж (преземи)