објавено на 22.03.2012 година

Нови обрасци за достава на извештаи за дадена и примена донација/спонзорства

Започнувајќи од 19 март 2012 година, давателите и примателите на донации и спонзорства до Управата за јавни приходи треба да ги достават новите обрасци:

Извештај за дадена донација/спонзорство (образец “УЈП-ИДС/ДВ“)
Извештај за примена донација/спонзорство (образец “УЈП-ИДС/ПР“)

Доколку за донацијата, односно спонзорството се предвидени даночни поттикнувања, давателот и примателот на донација/спонзорство се должни најдоцна во рок од 30 дена од денот на исполнување на Договорот за донација/спонзорство до Управата за јавни приходи да ги достават новите извештаи.