објавено на 25.06.2012 година

ДЕФИБРИЛАТОР ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЗА СИТЕ ТРГОВСКИ ДРУШТВА СО НАД 100 ВРАБОТЕНИ

Правилник за просторот, опремата и кадарот за здравствените пунктови

Објавен во „Службен весник на РМ“ број 67/12, влегува во сила на ден 08.06.2012 година,

Согласно член 96 став 7 од Законот за здравствената заштита донесен е Правилникот со кој сите трговски друштва кои имаат повеќе од 100 вработени, задолжително треба да организираат здравствен пункт како внатрешна организациона единица

Правилникот можете да го преземете од следниов (линк)