објавено на 10.08.2012 година

Барање за добивање уверение за сметководител или овластен сметководител

Почитувани,

Министерството за финансии објави известување за начинот и постапката за поднесување барање за добивање уверение за сметководител или овластен сметководител.

Комплетното известување можете да го преземете на следниот (линк)

Барање за добивање уверение за сметководител или овластен сметководител (преземи)