објавено на 26.02.2011 година

Нова брошура за месечна пресметка за интегрирана наплата

Од страна на УЈП објавена е нова брошура „ Месечна пресметка за интегрирана наплата“ и интегрално упатство кое е составен дел на брошурата! (преземи)